Skandinaviska Neuro-Semantics Tränare

Samtliga tränare i Sverige har genomgått Neuro-Semantics Trainers Training och utbildats av Dr. Michael Hall. För att vara Internationellt Licensierad Trainer krävs att man uppnått de rigorösa kvalitetskrav för Tränare som bedöms utifrån tydliga kriterier på Trainers Training. Det krävs också att man ska vara ”In good standing” med den Internationella certifieringsorganisationen International Society of Neuro-Semantics.

Det finns fyra olika slags tränar-licenser: 
C- står för certifierande tränare. Denna nivå innebär att man får certifiera Meta-NLP Practitioner, Meta-NLP Master practitioner, Coaching Essentials, Coaching Genius / APG, och andra kurser som man själv deltagit i.
NC- står för ej certifierande (har full licens med certifierar inte).
M- Modular trainer. Meta-coach som gått Trainers Training men ännu inte har uppnått alla förkunskapskrav. Modultränare får hålla Coaching Essentials och Coaching Genius. Det kan också vara en tränare som tillfälligt ändrat nivån på sin licens för att bara träna grundkurserna.
P- Provisional. Tränare som behöver komplettera endera förkunskapskrav eller annat för att uppnå alla kriterier för full licens.

I Sverige är följande Internationellt certifierade Neuro-Semantics NLP Trainers:

Anders Wallin (C) – Presentation

Patrik Fordell (NC) – Presentation

Niklas Daver (C) – Presentation

Ricard Olsson (C) – Presentation

Henrik Schalén (C) – Presentation

I Norge är följande Internationellt certifierade Neuro-Semantics NLP Trainers:

Jeanette Sleveland (C)

Nils Petter Olsen (C)

Marga Dijkman (C)

Mariann Deila Bryn

Iren Tingulstad (M)