Neuro-Semantics som organisation

Neuro-Semantics som organisation

1996 registrerade Michael Hall och Bob Bodenhamer ”Neuro-Semantics” och skapade The International Society of Neuro-Semantics (ISNS) som ett nytt tillvägagångssätt för att lära ut, träna och använda NLP. Målet var att ta NLP som modell och fält till en högre nivå av professionell etik och kvalitet. Idag är Neuro-Semantics en av de ledande disciplinerna inom NLP eftersom det löpande skapas nya upptäckter och ISNS demonstrerar den kreativitet som var ett tydligt karaktärsdrag i NLP när det var nytt och fräscht.

Dr. Hall är en flitig skribent och författare och har skrivit 49 böcker (2017) inom NLP och andra fält, varav många av dem är bäst-säljare genom Crown House Publishing (Wales, UK), och många av böckerna är översatta till olika språk som: Tyska, Holländska, Italienska, Spanska, Ryska, Japanska, Kinesiska, Arabiska, Norska, Portugisiska osv.

I Sverige har Patrik Fordell översatt ett tiotal utbildningsmanualer till svenska för utbildningar som Accessing Personal Genius, Living Personal Genius, Perceptual Genius, MindLines (Reframing Genius), Meta-Master Practitioner, Neuro-semantisk modellering, Unleashing Vitality, Unleashing Potentials, mm.

www.neurosemantics.com
www.meta-coaching.org
www.metacoachingfoundation.org
www.self-actualizing.org