Medlemsskap i Svenska NS-institutet

Det finns i föreningen fyra olika medlemsformer:
Medlemsskapet gäller per kalenderår – från jan-dec. 

Lic. Certifierande NS/NLP Tränare: $350 / kalenderår – förnyar licens med ISNS och ger medlemskap i Skandinaviska NS-Institutet. Får hålla alla Neuro-Semantiska kurser som man själv deltagit i. Full licens.

Lic. Modular Tränare: $100 / kalenderår – förnyar licens med ISNS och ger medlemskap i Skandinaviska NS-Institutet. Får enbart hålla kurserna Coaching Essentials och Coaching Genius (APG). Begränsad licens.

Lic. Meta-Coach: Nytt för 2018 efter beslut på årsmötet. Licensavgift ingår i medlemskapet och är på 400 kr / kalenderår – ger rätt att delta i samtliga workshops som anordnas av Institutet under året samt ger plats för presentation på hemsidan

Certifierad Practitioner: 400 kr / kalenderår – ger rätt att delta i samtliga workshops som anordnas av Institutet under året samt ger plats för presentation på hemsidan (för cert. meta-nlp practitioner och uppåt).

Medlemsavgiften betalas in till Meta-Coach Föreningen på Handelsbanken konto: Clearingnr: 6186 Kontonr: 648 500 888