Vad är Neuro-Semantics?

Neuro-Semantics – Vad är det egentligen?

Enkelt uttryckt är Neuro – din kropp och ditt nervsystem – autonoma, sympatiska mm. Det som händer i kroppen. ”Semantiska reaktioner” som t.ex. emotioner, känns i kroppen och förverkligas genom våra beteenden.

Semantics – är betydelser. Du förklarar omvärlden genom att tillskriva saker betydelser. Vad har du bestämt dig är ”sant” om dig själv, vad du kan göra och vad som är möjligt, om andra människor, om världen mm?
Vilka betydelser påverkar ditt liv mest? Är det de betydelserna du vill ska påverka dig så mycket eller finns det några andra betydelser som skulle tillåta dig att göra mer och uppleva mer av det du vill?

Så Neuro-Semantics blir då enkelt uttryckt att du känner dina betydelser i kroppen, rent fysiskt.

Det här leder till en mängd intressanta saker.

* Du är en betydelseskapare. Du fyller bokstavligen ditt liv med mening eftersom det inte finns betydelser som påverkar dig utanför din egen neurologi.

* Ingenting betyder något förrän du tillskriver det betydelse.

* Meningen med livet är att fylla ditt liv med mening.

* Vi kan både ladda saker med positiv mening och ladda ur betydelser som inte längre tjänar oss.

* Du kan alltid fylla på med starkare, mer robusta betydelser för att få tillgång till helt andra resurser för att hantera omständigheter, personer mm.

* Dina betydelser skapar beteenden och reaktioner.

* Med Meta-tillståndsmodellen har vi tekniker för att locka fram och avtäcka betydelser, lösa upp gamla betydelser, ladda på nya mer användbara betydelser vilket skapar ”förändring” och nya möjligheter.

* Du omsätter dina betydelser i praktiken genom hur du beter dig.

För att arbeta med detta har vi en mängd funktionella modeller, tekniker, coachingmönster, frågemodeller, mål-arbete mm.

Det finns applikationer av Neuro-Semantiska modeller på organisationsutveckling, ledarskap, kommunikation genom coaching som t.ex. Meta-Coaching och vi håller utbildningar inom ledarutveckling, självledarskap, teamutveckling, politisk coaching, elitidrott, personlig utveckling och mycket mer.

Neuro-Semantics modeller och psykologiska grund bygger på Kognitiv psykologi – Miller, Pribram, Gallanter, Själv-förverkligande psykologi – Abraham Maslow, Humanistisk psykologi – Maslow, Rogers, May, Frankl, Assaglioni, Gestalt och Familjeterapi från Virginia Satir och Fritz Perls, Hypnos-psykologi från Milton Erickson, Neurologisk psykologi – Alfred Korzybski, Antropologisk psykologi – Bateson, Searle, Pragmatisk psykologi – William James, och Psykologin bakom Flow – Mihaly Csikszentmihalyi, John Grinder, Judith DeLozier.