Henrik Schalén


Henrik Schalén är Lic. Modular Trainer, Lic. Meta-Coach (ACMC), har varit teamleader på Meta-Coach utbildningen upprepade gånger, har genomgått Meta-Master Practitioner för Anders Wallin och Patrik Fordell (2017). Han är också utbildad i Själv-Förverkligande Psykologi (Unleashing Vitality och Potentials).
Henrik är också läkare och psykiatriker.