Ricard Olsson

Ricard Olsson är Lic. Neuro-Semantics/NLP Trainer (C), Lic. Meta-Coach (2014), Cert. Meta-NLP Master Practitioner (2015 och 2017 utbildad av Anders Wallin och Patrik Fordell), utbildad i Själv-Förverkligande Psykologi (Unleashing Vitality och Potentials) mm.
Han arbetar som Konsult, Utbildare, Executive Coach och är även Interim Säljchef. Ricard är en erfaren processledare och facilitator.