Practitioners / Utövare

För att finnas med i den här kategorin ska man minst vara certifierad NLP Practitioner och ha deltagit på grundutbildningen i Neuro-Semantik som heter Accessing Personal Genius eller Coaching Genius.

Det finns många användningsområden för Neuro-Semantik och har man valt att fokusera på andra former av förändrings- och utvecklingsarbete än t.ex. Meta-Coaching och Utbildning får man benämningen ”practitioner” på engelska, utövare på svenska.

I den här gruppen finns människor som fokuserar på att hjälpa klienter med hjälp av teknikerna och verktygen som finns inom Neuro-Semantics.

Läs mer på de enskilda presentationerna för mer information om vad de kan hjälpa till med:

NLP Trainers med utbildning i Neuro-Semantik 
Göran Golcher – Presentation
Yvonne Jansson – Presentation

Certifierade Meta-Masters utbildade av Anders Wallin och Patrik Fordell
Henny Paxby – Presentation
Omon F Norén – Presentation

NLP Masters med vidareutbildning i Neuro-Semantik