Skandinaviska Institutet för Neuro-Semantik

Skandinaviska Institutet för Neuro-Semantik är en icke-vinstdrivande förening för utbildade Neuro-Semantic NLP Trainers, Meta-coacher och Practitioners i Skandinavien (Sverige och Norge).

Institutet är den skandinaviska grenen av International Society of Neuro-Semantics (ISNS).

Föreningens styrelse består av:

Henrik Schalén är föreningens kassör, Regional Director (representant för MCF i Sverige) och kontaktperson gentemot ISNS. Henrik är också skandinaviens representant i Internationella Leadership team där han är med och driver utvecklingen av Neuro-Semantik internationellt. Henrik är Lic. Meta-Coach och Lic. Neuro-Semantic NLP Trainer utbildad av Dr. Michael Hall. Henrik är även Läkare och Psykiatriker.

Jeanette Sleveland är ordinarie styrelseledamot.
Jeanette är Lic. Meta-Coach och Lic. Neuro-Semantic NLP Trainer utbildad av Dr. Michael Hall. Hon driver Mentalskolan där hon coachar och utvecklar pedagoger till att bli mer effektiva i sitt yrke. Jeanette är en mycket erfaren coach och tränare och var tidigare en av nyckelpersonerna bakom Norges största utbildningsföretag inom bl.a. ledarutveckling – Coachteam.

Niklas Daver är ordinarie styrelseledamot.
Niklas är Lic. Meta-Coach och Lic. Neuro-Semantic NLP Trainer utbildad av Dr. Michael Hall. Niklas är egenföretagare och har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med individer, ledare och organisationer på alla nivåer. Niklas är också författare till boken ”Ditt bästa jag, oftare” – en grundbok i NLP på svenska och ”Meningsfulla prestationer i grupp” – som han skrivit ihop med Helene Jonsson Nordgren.

Ricard Olsson är föreningens Ordförande. 
Ricard är Lic. Meta-Coach och Lic. Neuro-Semantic NLP Trainer utbildad av Dr. Michael Hall samt Certifierad Meta-Master Practitioner. Han har certifikat i Unleashing Vitality och Potentials plus mycket mer. Ricard arbetar som tillförordnad Säljchef, utbildare och executive Coach på ett Internationellt företag i Stockholm.

– – –

”Licensed Neuro-Semantics Trainer” och ”Certifierad Meta-Coach” är man bara om man är ”in good standing with ISNS” som är det internationella Neuro-Semantics organisationen. Finns man inte med på den här sidan har man inte aktiv licens och presenterar sig oetiskt som något man inte har rätt att kalla sig.