Vad är Meta-Coaching?

Meta-Coaching är vetenskapen och konstformen i Neuro-Semantics applicerat på Coaching som disciplin. De Neuro-Semantiska modellerna är nu ledande inom Coaching då de beskriver psykologin i hur människor fungerar, kommunikation, förändring och transformation, själv-förverkligande, system-tänkande och coachens färdigheter i att facilitera processer. 

Meta-Coaching är innehålls-fri facilitering som låter klienten (en individ eller en organisation) identifiera, utveckla och frikoppla potentialer så att de kan förverkligas.  Tillvägagångssättet i Meta-Coaching baseras på Betydelse-Prestations axlarna för att göra en persons högsta semantik (visioner, värderingar, övertygelser, förståelser, utmaningar) verkliga i faktiska beteenden (i neurologi, muskelminne, och hur man verkar i världen).

Coaching: Coaching är att facilitera (underlätta) potentiella färdigheter, förmågor, visioner och värderingar för att uppnå ett önskat resultat. Coaching är motsatsen till andra hjälpande yrken som träning, konsulting, mentorskap, psykoterapi och hypnos. Meta-Coaching hänvisar till Coaching på en högre nivå än själva innehållet – coacha stärkandet av olika processer: kommunikation, själv-reflekterande konversationer, system, förändring, mäta förändringen, och själv-förverkligande.

Coaching-färdigheter: Vi har 7 grundläggande coaching-färdigheter i Meta-Coaching, 8 förändringsfärdigheter, flera Matrix-färdigheter, och en lista på avancerade coaching-färdigheter för högre skicklighet i utövandet. Genom att benchmarka (ge feedback utifrån en mall för hög skicklighet i hantverket som hämtats från mästerliga coacher) de grundläggande färdigheterna i Meta-Coaching, har vi gjort dessa färdigheter praktiskt genomförbara, och vi kan nu använda dem för att mäta en persons kompetensnivå i coaching. Att mäta på det sättet ger coachen direkt feedback på sin egen kompetens i färdigheterna och vad som behövs för att ta dem till nästa nivå.

Matrix-modellen: Det är en kognitiv beteende-modell som ger ett övergripande ramverk för Meta-Coaching. Vi använder Matrisen för Neuro-Semantisk profilering, modellering och förändringsarbete. Som en system-modell är den i framkant i hur den förenar innehåll och struktur för att ge en coach förmågan att höra struktur och ”följa klientens energi”  när man arbetar med individuella klienter, grupper eller företagskulturer. Michael Hall har skrivit en bok i ämnet som heter Matrix-Model och Matrix-modellen appliceras inom bl.a. Själv-Förvekligande Ledarskap i utbildningen ”Unleashing Leadership” – det finns även en bok med det namnet skriven av Michael Hall.
Läs mer om Matrix-modellen här >>

Själv-Förverkligande Psykologi: Eftersom Coaching inte handlar om att hela det förgångna, att diagnostisera personlighetsstörningar, fixa människor som har sårats, eller knäckts av trauman, behövs det en psykologi som kommer efter psykoterapi. Det behövs en utvecklingspsykologi om hur psykologiskt hälsosamma vuxna fortsätter att växa och utvecklas. Det behöver Själv-Förverkligande Psykologi. Inom den här psykologin har vi utvecklat The Self-Actualization Quadrants, Matrix Embedded Pyramid/Volcano och Matrix of Self-Actualization.
Läs mer om Själv-Förverkligande Psykologi här >>