Utbildningar och Kurser

Tillgängliga kurser i Neuro-Semantik och NLP

Meta-Coaching och Kommunikation:
Coaching Essentials (3 dagar) – Modul 1 i Meta-Coach Training System

Tre dagars utbildning i kommunikation som ger dig grunderna i Coaching.
Ur innehållet: NLP:s kommunikationsmodell, Support/Rapport, Tillståndshantering och att locka fram tillstånd, Precisionsfrågor.

Coaching Genius / Accessing Personal Genius (APG) – Modul 2 i Meta-Coach Training System
Detta är Neuro-Semantics flaggskeppsutbildning och pågår i 3 dagar.
Ur innehållet: Meta-tillstånd, Emotionell Intelligens, Stabil självkänsla, Fokus och målmedvetenhet, hantera negativa känslor, att vara i linje med sig själv, att drivas av intention och syfte och mycket mer.
Inom ramarna för träningen kommer du att få tillgång till ett tillstånd av FLOW och djup närvaro inom en för dig viktig aktivitet där du innan upplevde splittring och brist på fokus.

Coaching Mastery – 8 dagars utbildning till Meta-Coach – Modul 3 i Meta-Coach Training System
Denna utbildning hålls endast av Dr Michael Hall eller av licensierade Meta-Coach Trainers.
Ur innehållet: Modeller i Meta-Coaching, Sju Coachingfärdigheter, Själv-förverkligande psykologi, Coachingträning, att coacha med Meta-program, Benchmarking och Feedback och mycket mer.
Denna utbildning kallas för Bootcamp pga intensiteten och de långa dagarna (9-21 varje dag).
För att få internationell licens krävs 2.5 på samtliga sju coachingfärdigheter vid två tillfällen inom ramarna för utbildningens åtta dagar.

Meta-NLP Practitioner (7-12 dagar)
Coaching Essentials är dag 1-3.
Ur innehållet: Hypnos, hypnotiska språkmönster, många olika förändringsprocesser, frågeteknik, rapport/support, tillståndshantering, ankring mm.
Utbildningen leder till Internationell certifikat som Meta-NLP Practitioner. 

Meta-NLP Master Practitioner (15 dagar inkl APG)
Ur innehållet: 
Modellering – att avtäcka strategier, övertygelser, attityder hos människor med exceptionella färdigheter, så att du kan ta den modellen och använda den för att själv utveckla dina förmågor och ta dem till nästa steg.

Två dagars träning i Meta-programsmodellen. 60 vanemässiga tankestilar som du sedan kan avtäcka hos andra och verktyg för att coacha och stretcha meta-programmen för djupgående personlig utveckling och flexibilitet. Du får lära dig strukturen i den 5 timmar långa Meta-processen för kraftfullt förändringsarbete.
Två dagars träning i Mind-Lines, avancerade språkmönster för att förändra övertygelser, betydelser och att hjälpa dig själv och andra att öppna upp sina tankeramar för större frihet och kraftfullt förändringsarbete.
Träning i presentationsteknik, 4-mat, tillståndshantering, rösthantering och presenterar ditt modelleringsarbete för kurskamrater och tränare med sensorisk feedback från oss tränare som utvecklar dig till en skickligare talare.

Utbildningen leder till Internationellt certifikat som Master Practitioner.

Själv-förverkligande psykologi:
Unleashing Vitality (3 dagar)
 – är en workshop som bygger på Maslows Själv-förverkligande psykologi och är framarbetad av Dr Michael Hall, en amerikansk psykolog som tagit Maslows arbete till högre nivåer med hjälp av Neuro-Semantik – våra betydelsers påverkan på kropp och psyke. Det här är en praktisk träning i självinsikt, självreflektion och praktisk handling där du får möta dig själv, precis där du är och ger ett svar till Varför vi kör fast och Hur vi kommer vidare framåt.

Ur innehållet: Grundläggande behov, falska tillfredsställare, semantisk laddning, Self-Actualisation Assessment Scale, Meta-behov – de högre behoven som driver dig framåt, Peak Experiences. En sak som själv-förverkligande människor gör är att de kan se mer av världen eftersom de har förmågan att vara här och nu, att gå bortom sig själva och uppleva världen med oskyldiga ögon och se det heliga.
Du får verktygen för att börja utveckla de förmågorna i dig själv.

Unleashing Potentials (3 dagar) – Du har som människa mycket mer potential än du tror. Den potentialen finns inom dig och kan frikopplas och utvecklas. Det som hindrar dig är gamla idéer, upplevelser du varit med om, saker du lärt dig och bestämt att de är sanna. Du har mentala och emotionella koppel som håller dig tillbaka från att vara och bli allt du kan bli, det där fröet inom dig som om det fick sol och näring skulle blomma ut och bli mer än du någonsin föreställt dig. Syftet med den här träningen är att börja ta bort de där kopplen. Vi börjar med att frigöra EN potential i dig och vi använder alla tre dagarna till det.

Ur innehållet: Emotionella och mentala koppel, betydelsekopplingar, berika betydelser och göra det meningsgfullt, The Crucible – en kraftfull förändringsmodell, Flow och synergi mellan betydelse och prestation.

Unleashing Creativity (3 dagar) – Har du problem som du vill hitta kreativa lösningar till? Hemma? Ekonomiska problem? På arbetet? Relationsproblem? Samhällsproblem? Miljöproblem?
Ett problem är bara ett ”problem” i relation till ett mål – en dröm som något du vill ha och ännu inte har. Har du någon gång önskat att du var mer kreativ? Att du hade en del av de där egenskaperna som kreativa människor har?

Det här är en workshop där du kommer att lära dig att använda de fyra grundstegen i kreativitet – fyra coachande konversationer.

1. Väl-formulerat Resultat
2. Väl-formulerat Problem
3. Väl-formulerad Lösning
4. Väl-formulerad Innovation

I den här workshopen fokuserar vi på lösningar på våra problem för att få tillgång till och förverkliga våra drömmar genom att frigöra våra potentialer. Att göra det är att vara kreativa inom oss själva och sedan förverkliga eller uppfinna våra kreativa hopp, drömmar, och möjligheter i riktiga livet.

Unleashing Leadership (3 dagar) – Det Själv-Förverkligande Ledarskapet.
Upptäck det Nya Ledarskapet hos Själv-Förverkligande Ledare: locka fram det bästa hos andra.
Utveckla din personliga Själv-Förverkligande LedarMatris för autentiskt Ledarskap.
Att leda ett Själv-förverkligande företag.

Ur innehållet: Själv-förverkligande psykologi, Bortom den mörka sidan – till den ljusa sidan, nya ledarskapsmodeller, 7 kvalitéer hos Själv-Förverkligande Ledare, Dina bästa Ledar-tillstånd, Relationsfärdigheter och mycket mer.

Utbildning av Tränare och Talare:

Neuro-Semantics Trainers Training:
15
 dagars intensiv träning (09-21 varje dag) någonstans i världen som leds av Master Trainer Dr Michael Hall (USA), Master Trainer Colin Cox (Nya Zealand) och Master Trainer David Murphy Ruiz (Mexico) samt assisteras av tränare som går Master Trainer-programmet: Lena Grey (Nya Zealand), Patrik Fordell (Sverige), Alan Fayter (Nya Zealand), Mandy Chai (Hong Kong) och Germaine Rediger (Belgien).

Ur innehållet: Psykologin i APG:n, Plattform-färdigheter – Effektivt användande av rösten, koreografi av semantiskt space, Tillståndsinduktion, Grupp-rapport, Engagemang, Framing, 4-mat, Metaforer och berättelser, Minnesvärt, Demonstration, Packa upp mönster, Hantera frågor, Skapa övningar, Co-training, Isbrytare och energisättare, Öppna och stänga loopar, Installera, Utmana, Hantera grupp-dynamik, Hantera problem i gruppen, Konfrontation, Utvärdera träning, Improvisering, Tala hypnotiskt, Designa med Meta-program, Systemtänk mm.

Leder till Internationell Trainerlicens vid uppvisande av kompetens i färdigheterna motsvarande 2.5 på alla tränarfärdigheterna.