Omon F Norén


Omon F Norén är certifierad  Meta-NLP Master Practioner (2017 utbildad av Anders Wallin och Patrik Fordell).
Ordinerades till diakon 2004 och är sedan 2011 verksam som diakon i Mikaelikyrkan i Skärholmen. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med människor i livets alla skiften.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 070- 077 48 28
E-post: omonsan.nlp@gmail.com
Webb: www.destinytree.nu