Per Hed

ACMC Meta-Coach  NLP Master Practitioner 

Per utbildade sig till NLP Master (utbildad av Anders Wallin och Ulf Lindgren) och till Lic. Meta-Coach 2009 (Utbildad av Dr. Michael Hall i Stockholm) och har även gått utbildning i Själv-Förverkligande Psykologi (Unleashing Vitality och Potentials)- utbildad av Patrik Fordell.
Hans styrka som coach är att han är envis, nyfiken och ödmjukt utmanande.
Per är en erfaren processledare och har parallellt med att coacha och hålla föreläsningar  även lagt mycket tid på personlig och professionell utveckling.

Han driver bloggen Praktiskt växande

En av grundidéerna i Neuro-Semantik är ”Apply to self” och det är Per ett lysande exempel på.
Per kommer delta i Neuro-Semantics Trainers Training under hösten 2020.

Per coachar främst via Skype eller telefon, eller kan mötas upp i Stockholm.

Telefon: 073-402 91 96